2017 оны 3-р дугаар сард татан буугдсан хуулийн этгээдийн жагсаалт

Регистр Нэр Хувийн хэргийн дугаар Хэлбэр Огноо
5708737 Зэт Эйч Эйч Зэт 9011413045 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/07
5814308 Тэгштэнгис 9011470035 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/07
5982596 Хаан баян бүрд 9011561054 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/07
5112532 Голденпарадайз 9011081123 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/07
6035353 Өмгөөллийн Эс энд Эл 9022002033 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/09
5699215 Монодекс 9011404081 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/09
5911125 Жем өүшн авэнүй 9019079046 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/09
8062471 Эм Ди Кэй Ай компанийн ажиллагсадын үйлдвэрчний эвлэлийн хороо 9074002115 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага 2017/03/09
2798263 Бөмбөгөр-Улаан 2011004119 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
2836114 Эдюкейшнхаус 2011004007 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
2848457 Эрдэнэшан 2011003064 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4367405 Ням-Очир 2011001105 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4612558 Ихборжигоны говь 3211321053 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4368169 Ньюколор 2011003032 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4369645 ӨИЦ 2011005049 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4374401 Саранзаяа 2011009008 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4375408 Хүрхүүд 2011009094 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4376579 Хатаншунхлай 2011010041 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4383184 Тавыг үржих баасан 2011014008 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/10
4076338 Ямаачийн хүү 1611006053 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/13
4073878 Байгалийн түмэн хишиг 1620002137 Бүх гишүүд  бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/13
5707625 ООПС 9011410051 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/14
5123321 Катерингделивери 9011083140 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/15
4613155 Дугантдэвжих 3211002011 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/15
3555631 Зүүнбосго 1011004039 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/15
2833336 Сантаун трейд 9011061104 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/15
4401018 Утга нандин 2011023061 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4247701 Ингэнсэвстэй 1911060825 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2292351 Дархансогоот 1921021062 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/16
2558254 Оюу-Энхжин 1911001312 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2689731 Аа Жи Би зууч 1911060794 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4246667 Гялгар-Уут 1920001001 Бүх гишүүд  бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/16
2689634 Дээжисбалгиа 1911001162 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2860147 Дарханбайгаль эх 1911001306 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4248252 Дархантаван од 1911060887 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2545632 Гарьдтэмүүжин 1911050671 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2024934 Дархансэргэлэн 1911070989 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4247485 Жаргал-Охид 1911006789 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2024659 Дарханцагаан далай 1911001351 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4250915 Түшигполиметалл 1911008095 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2852349 Азийн зүрх 1911001490 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4247787 Цэгээнхүрэн 1911060836 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2866374 Тариафермер 1911001428 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2743329 Гэрэлтбөмбөрцөг 1911060839 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4245156 Гранджоур 1911001198 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
2169762 Насан-Өлзий 1921021055 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/16
4249054 Ойгоны долгио 1911070961 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4244656 Дарханшингэн 1921021004 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/16
4244664 Эрхэмсэг-Оршихуй 1911001019 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/16
4245334 Эртхөгжилтэй хүүхэд 1911001352 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2775123 Аргалын гарам 1911004555 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
4246691 Сухант-Алтай 1911050641 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2875519 Монголлэнс 1911001159 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2682583 Дарханмөнх ноён 1911001316 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2151456 Цэгээхэй 1920020019 Бүх гишүүд  бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/17
2892715 Дархан-Энх болор 1911001105 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2169738 Энхтөгөлдөр 1921021019 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/17
4245199 Дархангурван мөнх 1911001230 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2863219 Батжхүслэн 1911001368 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2689693 Содням 1911001146 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
2607549 ХАА нэвтрүүлэлт 1911050651 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
4249569 Дарханган татлага 1911071008 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/17
3556298 Өнөбаян гол 1021001015 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/23
4269209 Тэмүүлсаран 1911019107 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
4269918 Их цаст хархираа хоршоо 1930030115 Хоршоо 2017/03/23
2743132 Ачлал-Арвижих 1911001123 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
8007233 Дархан шилүүс хүүхдийн хөл бөмбөгийн клуб 1971002144 Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага 2017/03/23
8020353 Зөөлөнмяндас 1971002140 Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага 2017/03/23
4262433 БЭЦМ 1911016073 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
2292874 Агармебель 1920020018 Бүх гишүүд  бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/23
4267885 Мөнххатан хишиг 1921021141 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/23
2736128 Дарханхалиун 1911001264 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
4251156 Дарханбат согоот 1911008115 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
4259076 Эрдэнэзуу хайрхан 1911015004 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
4265637 ТБЭТ 1911017133 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23
2339625 Булганнайман зүг 1930030031 Хоршоо 2017/03/23
4268245 Мөнх ачит манал 1921021143 Зарим гишүүд бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл 2017/03/23
4267435 Саяаны ивээл 1911018132 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2017/03/23

ХАРИЛЦАХ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 14171 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Цагдаагийн гудамж
Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.30 - 17.30 цаг
Бямба, Ням амарна.
Утас : 1800-1890, 320502 /энгийн утасны тарифаар/
И-мэйл хаяг : contact@burtgel.gov.mn
Вэб сайт : http://burtgel.gov.mn

Хайлт